Egzamin OSCE

Profesjonalne i praktyczne egzaminy w MCSM WSEPiNM Kielce

Egzamin OSCE

OS1

„W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Nauk WSEPiNM w Kielcach, po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin praktyczny OSCE (Objective Structured Clinical Examination – Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny). Celem egzaminu była ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, stanowiących podstawowe umiejętności zawodowe pielęgniarki.

Do egzaminu przystąpili studenci drugiego roku pielęgniarstwa, którzy musieli wykonać wybrane zadania realizowanie w symulowanych warunkach podczas ćwiczeń w pierwszym, drugim i trzecim semestrze w ramach przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa

Na potrzeby egzaminu przygotowano 4 stacje wyposażone w fantomy, trenażery oraz sprzęt umożliwiający wykonanie określonych w zadaniach umiejętności technicznych. Oceniano także tzw. umiejętności miękkie czyli komunikowanie się z pacjentem i w celu dopełnienia formalności, m.in. zapytanie pacjenta o zgodę na wykonanie zabiegu. Czas pobytu studenta na jednej stacji wynosił 10 min, wszyscy rozwiązywali zadania w jednakowym dla wszystkich stacji przedziale czasowym.
Studenci zdający egzamin OSCE, byli oceniani za pomocą list kontrolnych (Check – list), co umożliwia uzyskanie porównywalnych wyników. Zastosowanie identycznych kryteriów, jest podstawą obiektywnego i sprawiedliwego sprawdzenia umiejętności praktycznych zdobytych podczas zajęć. Check- listy zostały opracowane przez zespół wykładowców kierunku pielęgniarstwo, którzy już od momentu rozpoczęcia zajęć ze studentami przygotowywali ich do tego egzaminu, wykorzystując listy kontrolne do zaliczeń większości umiejętności w ramach przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa.
Komisja egzaminacyjna składała sie z 6 egzaminatorów, do każdej stacji przypisany był jeden egzaminator, którzy używając standaryzowanego narzędzia sprawdzali stopień poprawności wykonania zadania. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwał koordynator. Egzamin przebiegał w dwóch 6 godzinnych turach, z których każda kończyła się debriefingiem, podczas którego studenci uzyskali informacje o uzyskanej punktacji i wynikach.

Studenci przystępując do egzaminu przygotowywali się tak, jak do pracy w warunkach szpitalnych, czyli obowiązywało ich umundurowanie, identyfikator i zmienne obuwie.”

Zadbaj o swój rozwój!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną! Wybierz odpowiedni kierunek i zacznij swoją edukację już dzisiaj!

MCSM WSEPiNM © 2020
Realizacja: Adam Pawlikiewicz