ANS KIELCE

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych Akademii Nauk Stosowanych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

powstało w 2017 roku, w ramach Projektu: „MCSM- Kształcenie praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM” zrealizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

MCSM

Obecnie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

zajmuje powierzchnię ponad 800 m2.

Jego strukturę stanowią:

MCSM ANS

Pracownie i sale dydaktyczne wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt medyczny, elektroniczny i aparaturę medyczną dzięki którym możliwe jest prowadzenie zajęć praktycznych i ćwiczeń na bardzo wysokim poziomie, odpowiadającym najnowszym standardom klinicznym.
W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej realizowane jest kształcenie praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo - studia I stopnia. Odbywają się tu zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

Do prowadzenia zajęć wykorzystuje się symulatory, trenażery, fantomy a także Pacjentów Symulowanych przeszkolonych do odgrywania odpowiednich ról.

Symulacja medyczna pozwala wiernie odtworzyć realne warunki kliniczne,
w których student ma możliwość podejmowania działań bez ryzyka dla pacjenta.  Zajęcia prowadzone  są na bazie specjalnie przygotowanych scenariuszy, które  pozwalają realizować efekty uczenia się zgodnie z obowiązującymi standardami. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej zapewnia studentom Pielęgniarstwa bardzo dobre warunki do ćwiczenia i sprawdzania nabytych umiejętności technicznych i kompetencji społecznych.

W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej odbywają się egzaminy praktyczne OSCE – Objective Structured Clinical Examination (Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny), których celem jest ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, stanowiących podstawowe umiejętności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza. W trakcie egzaminu studenci przechodzą przez kolejne stacje w których wykonują konkretne zadania w określonym czasie.  Zadania i czas są jednakowe dla wszystkich zdających. Na każdej stacji znajduje się jeden egzaminator obserwujący i oceniający działania studentów  za pomocą list kontrolnych (chec-klist). Oceniane są m.in. takie umiejętności jak: komunikacja z pacjentem, badanie fizykalne, zbieranie wywiadu, wykonywanie procedur (np. pomiar parametrów, iniekcje, cewnikowanie), prowadzenie edukacji, rozwiązywanie problemów w różnych sytuacjach klinicznych.

W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej przeprowadzane są również  praktyczne egzaminy dyplomowe na kierunku Pielęgniarstwo – studia I stopnia. Egzaminy te organizowane są na zasadach egzaminu OSCE.

Wydarzenia

maj

23

Otwarcie MCSM WSEPiNM Kielce
Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy.
kwiecień

21

Przygotowania do otwarcie MCSM
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach znalazła się w wąskim gronie 35 uczelni, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie monoprofilowych centrów symulacji medycznych. Mają one służyć kształceniu pielęgniarek i położnych.

Zadbaj o swój rozwój!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną! Wybierz odpowiedni kierunek i zacznij swoją edukację już dzisiaj!

ANS Kielce

MCSM ANS Kielce © 2020
Wykonał: Adam Pawlikiewicz