ANS KIELCE

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Akademia Nauk Stosowanych jest beneficjentem projektu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia służącego poprawie jakości kształcenia na kierunkach medycznych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pielęgniarstwo

Celem głównym projektu „MCSM” – kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie adekwatnego do potrzeb Programu Rozwojowego zorientowanego wokół Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii ,Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Wydarzenia

maj

23

Otwarcie MCSM WSEPiNM Kielce
Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy.
kwiecień

21

Przygotowania do otwarcie MCSM
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach znalazła się w wąskim gronie 35 uczelni, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie monoprofilowych centrów symulacji medycznych. Mają one służyć kształceniu pielęgniarek i położnych.

Zadbaj o swój rozwój!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną! Wybierz odpowiedni kierunek i zacznij swoją edukację już dzisiaj!

ANS Kielce

MCSM ANS Kielce © 2020
Wykonał: Adam Pawlikiewicz