HARMONOGRAM UDZIELANYCH W RAMACH PROJEKTU FORM WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta:  Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  w Kielcach

Nr projektu: POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17

Tytuł projektu: MCSM- Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach

LP. DATA/ TERMIN MIEJSCE (adres realizacji wsparcia) GODZINA TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
1 23.03.2018

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

20-093 Lublin, ul.Chodźki 7

10.00-16.00 Kurs podstawowy,, Symulacja medyczna w edukacji zawodów medycznych” 8 osób

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Szkolenia dla pracowników-instruktorów oraz nauczycieli

Rodzaj wsparcia Adres realizacji wsparcia Data
Godziny  dodatkowe informacje

 

 

 

Szkolenie pt:,

 

Symulacja medyczna w edukacji zawodów medycznych.

 

 

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

20-093 Lublin,ul. Chodźki 7

 

 

 

 

 

Data: 23.03.2018 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-16.00

 

Szkolenie ogólne

Pt:,, Podstawy teoretyczne wykorzystania symulacji wysokiej wierności w kształceniu na kierunkach medycznych.,,

–  Historia symulacji medycznej

–  Podstawy neurofizjologiczne procesu uczenia

–  Zapoznanie z zasadami pracy instruktora symulacji

–  Zapoznanie z zasadami pisania scenariusza symulacyjnego

–  Pokaz scenariusza symulacyjnego i roli instruktora

–  Pokaz debriefingu

 

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

ul. Jagiellońska 109 A

Aula  727

VII piętro

 

 

 

25.04.2019

 

 

14.00-21.10

Szkolenia dla techników symulacji medycznych-

–                  zasady pracy w sali symulacyjnej

–                  obsługa sprzętu technicznego na sali symulacyjnej

–                  obsługa oprogramowania używanego na sali symulacyjnej

–                  współpraca z instruktorem symulacji przed, w trakcie i po scenariuszu symulacyjnym

–                  zasady pracy ze studentami z wykorzystaniem symulacji medycznej

–                  tworzenie symulatorów niskiej wierności za pomocą powszechnie dostępnego sprzętu

–                  dostosowanie sali symulacyjnej do odtwarzania warunków w scenariuszu

 

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Łazarza  16, Kraków

 

 

 

 

20.05.2019

 

  8.00-16.00

Szkolenie z wysokiej wierności

Poznanie zasad pracy w sali symulacyjnej

– Poznanie zasad przygotowania do scenariusza

– Stworzenie własnego scenariusza symulacyjnego

– Przygotowanie sali i technika do pracy na własnym scenariuszu

– Przeprowadzenie scenariusza

– Poznanie podstawowych zasad de briefingu

– Przeprowadzenie debriefingu

 

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

ul. Jagiellońska 109 A

Monoprofilowe  Centrum Symulacji Medycznych

VIII piętro

14.06.2019piątek

 

15.06.2019sobota

14.30-21.00

8.30-15.00

 

Szkolenia dla techników symulacji medycznych-

–                  zasady pracy w sali symulacyjnej

–                  obsługa sprzętu technicznego na sali symulacyjnej

–                  obsługa oprogramowania używanego na sali symulacyjnej

–                  współpraca z instruktorem symulacji przed, w trakcie i po scenariuszu symulacyjnym

–                  zasady pracy ze studentami z wykorzystaniem symulacji medycznej

–                  tworzenie symulatorów niskiej wierności za pomocą powszechnie dostępnego sprzętu

–                  dostosowanie sali symulacyjnej do odtwarzania warunków w scenariuszu

 

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

ul. Jagiellońska 109 A

Monoprofilowe  Centrum Symulacji Medycznych

VIII piętro

 

 

27 czerwca 2019 rok

 

8.00-16.00

 

Szkolenie z zakresu przeprowadzenia OSCE

– poznanie zasad prowadzenia egzaminu OSCE

– rozpoznanie i zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia egzaminu

– omówienie technicznych aspektów przeprowadzenia egzaminu

– stworzenie stacji egzaminacyjnej  i listy do oceny stacji

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

ul. Jagiellońska 109 A

Monoprofilowe  Centrum Symulacji Medycznych

VIII piętro

 

22 lutego 2020

sobota

9.00-15.15

 

Szkolenie dotyczące pacjenta standaryzowanego

– możliwość współpracy z pacjentem standaryzowanym

– przygotowanie zajęć

– zasady udzielania informacji zwrotnej

– ćwiczenia wybranych umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z udziałem SP

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

ul. Jagiellońska 109 A

Monoprofilowe  Centrum Symulacji Medycznych

VIII piętro

 

7 marca 2020

sobota

9.30-15.45

 
Szkolenie zaawansowane
dla instruktorów/nauczycieli symulacji medycznych

(warsztaty )

-Wymiana doświadczeń

– Koło ratunkowe –jak zaplanować w scenariuszu?

– Omówienie i przeprowadzenie aktualnie używanych scenariuszy

– Tworzenie nowych scenariuszy na potrzeby centrum symulacji medycznych

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

ul. Jagiellońska 109 A

Monoprofilowe  Centrum Symulacji Medycznych

VIII piętro

27 lutego 2021 sobota 10.00-17.00

 

Szkolenie zaawansowane

z prowadzenia scenariuszy wysokiej wierności

(warsztaty)

– Wymiana doświadczeń

– Prowadzenie wybranego scenariusza z uwzględnieniem trudnego kursanta

– Prowadzenie wybranego scenariusza z uwzględnieniem problemów technicznych

– Zaawansowane metody prowadzenia debriefingu

– Debriefing z trudnym kursantem

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

ul. Jagiellońska 109 A

Monoprofilowe  Centrum Symulacji Medycznych

VIII piętro

28 lutego 2021 niedziela 11.00-18.00

 Projekt realizowany w ramach V Osi priorytetowej „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Tytuł Projektu: „MCSM – Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach” Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0093/17-00

Wszelkie informacje:

MCSM – Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach

DOKUMENTACJA

Rozeznanie rynku z dn. 14.09.2020 r. na zakup i dostawę środków ochronnych i do dezynfekcji oraz urządzenia do pomiaru temperatury (COVID-19) | PDF DOC

RR COVID MCSM_specyfikacja produktu Załącznik nr 1_14.09.2020 r. | PDF DOC

Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2018 r.

Prace adaptacyjno-remontowe w ramach projektu: MCSM – kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w WSEPINM nr POWR.05.03.00-00-0093/17-00 | ZIP

Rozeznanie rynku z dn. 08.03.2018 r. | PDF 

Protokół z wyboru oferty z dn. 16.03.2018 r. | PDF

Formularz ofertowy | PDF DOC

 

Harmonogram Udzielania Wsparcia MSCM | PDF DOC

 2018-07-16

Postępowanie przetargowe na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Przebudowa pomieszczeń VIII piętra  Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych” | Dokumenty ZIP

MCSM ANS Kielce © 2020
Wykonał: Adam Pawlikiewicz