Otwarcie MCSM

23 maja 2019 otwarte zostało Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w WSEPiNM Kielce

Otwarcie MCSM

O1

„W czwartek, 23 maja w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego uroczyście otwarto nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. W uroczystości uczestniczył między innymi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przeżywała w czwartek, 23 maja szczególne wydarzenie, które zapisze się w historii uczelni. O godzinie 11 odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Szkoła znalazła się pośród 35 placówek, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie Centrum. Uczelnia otrzymała na organizację i wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych 2 599 478 złotych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

Oficjalną część spotkania poprowadził dziekan Wydziału Nauk Medycznych oraz kierownik projektu, doktor nauk medycznych Grzegorz Gałuszka: – To dzisiejsze otwarcie jest dla naszej uczelni szczególnym, historycznym wydarzeniem. Nasza szkoła kształci studentów na wielu kierunkach i daje możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie. Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych pozwoli nam w sposób najnowocześniejszy przygotować przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy do zawodu – mówił dziekan.

O2

„Genius loci – Duch miejsca”
– Drodzy Państwo, dla naszej uczelni to dzień radosny, pogodny. Przed rokiem miałem okazję być przy podpisaniu umowy na realizację projektu. Dziś możemy być szczęśliwi, że to miejsce powstało. Znaleźliśmy się pośród 35 uczelni, które otrzymały dofinansowanie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Uzyskaliśmy dużo i możemy być z tego bardzo dumni. Kiedy rozpoczęliśmy kształcenie na kierunku pielęgniarstwo wiedzieliśmy, że bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność. Pośród wszystkich kierunków jakie oferuje nasza uczelnia, pielęgniarstwo jest tym najliczniejszym. Zawsze staraliśmy się, by te studia były ściśle powiązane z jakością. Wiem, że nowo otwarte Centrum będzie fantastycznie spełniać także i to zadanie. Dziękuję wszystkim osobom które przyczyniły się do powstania Centrum. Należy podkreślić szczególne oddanie pani Luizy Wójcik, która nadzorowała i pomagała we wszystkich etapach pracy – powiedział rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, doktor Tadeusz Dziekan.
Głos zabrał także wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński: – Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tym otwarciu. Tego typu centrów w całej Polsce jest 35, 16 mamy już otwartych. Te miejsca przygotowują osoby, które dopiero wchodzą do zawodu, są zainteresowane żeby podjąć ten niezwykły trud i piękny zawód jakim jest praca pielęgniarki. Te centra mają służyć przede wszystkim temu żeby ta nauka była przyjemna, praktyczna, przy wykorzystaniu tych najnowocześniejszych technologii. Z tego miejsca chciałbym podziękować tym, którzy byli zaangażowani w to, że to centrum powstało, ale również studentom i studentkom, którzy przez najbliższe lata będą się na tym sprzęcie uczyć, bo to w Państwa rękach jest ta wielka odpowiedzialność żeby kolejne osoby, które chcą wejść do zawodu, które chcą pracować w systemie ochrony zdrowia miały odpowiednie umiejętności. Mam nadzieję, że ten sprzęt przysłuży się pełniej w zdobywaniu tej wiedzy. Życzę całej społeczności uczelnianej wszelkiego powodzenia – powiedział wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, czyli ponad 800 metrów powierzchni do nauki
Przyznany budżet umożliwił adaptację powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych. W Centrum zostały utworzone specjalistyczne pracownie między innymi: sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym, sale egzaminacyjne OSCE, czyli Objective Structured Clinical Examination, które umożliwiają ocenę umiejętności studenta w symulowanych warunkach, w sposób obiektywny i wystandaryzowany, sala umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych, sala symulacji z zakresu ALS i sala symulacji z zakresu BLS z pomieszczeniem kontrolnym czy pomieszczenie do Debriefingu.

Nowoczesne Centrum zostało wyposażone w aparaturę medyczną i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków. Na jego wyposażeniu znajdują się zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt czy trenażery.

O3

Zajęcia praktyczne prowadzone w warunkach symulowanych w sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności w oparciu o scenariusze kliniczne z zakresu pielęgniarstwa, zwiększają bezpieczeństwo studentów i pacjentów oraz pozwalają uniknąć wielu problemów natury etycznej, moralnej czy prawnej.

Sale symulacji wysokiej wierności są wyposażone w pomieszczenia sterowni dadzą możliwość przeprowadzenia debriefingu po skończonej symulacji według zaplanowanego scenariusza.

Podczas spotkania goście mogli zobaczyć film z przebiegu powstawania Centrum. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali między innymi wiceminister, władze miasta i uczelni, wykładowcy, profesorowie i inni.

Podczas otwarcia we wszystkich salach studenci prezentowali swoje umiejętności i możliwości jakie dają te najnowocześniejsze maszyny i fantomy. Studentki: Justyna, Klaudia i Weronika demonstrowały w jaki sposób należy zapewnić opiekę pacjentowi, który niedługo po operacji skarży się na ból pęcherza moczowego. Z pomocą symulatora osoby dorosłej, która między innymi mówiła, oddychała i poruszała gałkami ocznymi studentki praktycznie w 100 procentach odwzorowały prawdziwe zdarzenie. W innych salach studenci demonstrowali w jaki sposób zadbać o noworodki i o dzieci, natomiast w kolejnej sali każdy mógł spróbować swoich sił w resuscytacji.

O4

W oficjalnym otwarciu uczestniczyło grono szanownych gości, którzy byli pod wrażaniem tego nowoczesnego Centrum. W uroczystym otwarciu wzięli udział między innymi: wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, wiceprezydent miasta Kielce Marcin Różycki, poseł Andrzej Kryj, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, doktor Tadeusz Dziekan, dziekan Wydziału Nauk Medycznych oraz kierownik projektu, doktor nauk medycznych Grzegorz Gałuszka, doktor Jadwiga Krewczyńska – kierownik Centrum, kierownik biura projektu Luiza Wójcik, dyrektor zarządu do spraw programu Arkadiusz Lech, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Alina Szydłowska, pani Anna Stańczak, kanclerz Andrzej Mroczek, założyciele uczelni, prorektorzy, przedstawiciele kliniki Bilic, duszpasterz ochrony zdrowia W Kielcach ksiądz Wojciech Polit, Bartosz Stemplewski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, a także wykładowcy, studenci i wielu innych gości.

Prace na rzecz Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych zostały wykonane przez firmę Remontowo- -Budowlaną „Efekt” Marcin Skuciński, Pracownię Stolarską Karol Banasik, sprzęt dostarczony został przez firmę Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.” „

Zadbaj o swój rozwój!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną! Wybierz odpowiedni kierunek i zacznij swoją edukację już dzisiaj!

MCSM WSEPiNM © 2020
Realizacja: Adam Pawlikiewicz